Wykorzystaj w pełni potencjał swoich zmysłów.

Weź udział w szkoleniu komunikacji alternawnej.

Zacznij porozumiewać się szybciej i efektywniej z osobami głuchymi, niewidomymi i głuchoniewidomymi. Zapisz się na szkolenie w 90% dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Szkolenie odbywać się będzie w przyszłm roku w terminie
15.03.2017 - 31.06.2017. 
UWAGA: Zapisy na szkolenia z dofinansowaniem trwają
do 30 grudnia 2016!

Komunikacja

Komunikacja jest jak powietrze. Potrzebujemy jej do życia, aby wyrażać swoje myśli, potrzeby, chęci, decyzje, ale na co dzień jej nie zauważamy. Rzadko kiedy mówimy sobie w myślach: „teraz widzę, słyszę, oddycham!”, dzieje się tak dopiero wtedy, gdy nam tego brakuje. Kiedy jako osoby widzące i słyszące natrafiamy na przeszkody i nie możemy z kimś porozumieć się za pomocą mowy, to zdarza nam się odczuwać stres, irytację, bezsilność. Dla osób głuchych, głuchoniewidomych ten dyskomfort jest jeszcze większy, gdyż nieustannie walczą o informację i przetrwanie w świecie, który rzadko jest dostosowany do tego, aby odbierać go gestami, dotykiem, wibracjami.

"Moje dłonie zbudziły z dotyku widok i głos, powiązały ruch z patrzeniem, posplatały powonienie z dźwiękiem.
Mądre są moje palce..."
- Hellen Keller, amerykańska głuchoniewidoma pisarka, pedagog i działaczka społeczna.

Bariery

Problem trudności widzenia i słyszenia dotyczy aż 6,5 miliona obywateli. Według danych GUS i organizacji pozarządowych szacuje się, że w Polsce mieszka 100 tysięcy osób niewidomych, 500  tysięcy osób głuchych, ponad 7 tysięcy osób głuchoniewidomych, 6 milionów osób z niedosłuchem. Dla nich wszystkich komunikacja alternatywna może być dużym ułatwieniem lub jedynym sposobem, aby cię usłyszeć i zrozumieć informację, którą chcesz przekazać.

TRUDNOŚCI ZE SŁYSZENIEM

Zamalowane fragmenty wiersza Jana Brzechwy odpowiadają tym głoskom, których
zwykle nie słyszą osoby słabosłyszące.

WIDZENIE LUNETOWE

Tak widzi osoba z jaskrą, jej pole widzenia zostaje ograniczone, a obraz przypomina ten widziany przez lunetę.

USZKODZENIE CENTRALNEGO
POLA WIDZENIA

Tak widzi osoba ze zwyrodnieniem siatkówki, w środku pola widzena pojawia się ciemna plama.

Metody

Komunikacja alternatywna skupia się na tych nauce metod i nawyków komunikacyjnych, które mogą zastąpić lub uzupełnić mówienie, komunikaty obrazowe, aby lepiej porozumiewać się z osobami z uszkodzonym wzrokiem i słuchem.

ALFABET LORMA

Alfabet dotykowy, kreślenie linii i punktów na dłoni rozmówcy.

DAKTYLOGRAFIA

Alfabet palcowy, litery i liczby przedstawione w formie gestu, odczytywane za pomocą wzroku lub dotyku.

IDEOGRAFIA

Podstawowe słowa i zdania przedstawione w formie gestów czyli znaków jezyka migowego.

LITERY CZARNODRUKOWE

Duże litery alfabetu łacińskiego kreślone w odpowiedni sposób na dłoni rozmówcy, który odczytuje dotykiem.

ODCZYTYWANIE Z RUCHU WARG

Zasady wyraźnego mówienia, które ułatwiają osobom głuchym i słabosłyszącym odczytywanie z ruchu warg.

SYMBOLE

Symbole, piktogramy oraz język łatwy do czytania i rozumienia dla osób głuchych, ktore nie znają dobrze języka polskiego.

PROGRAM

SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z CZTERECH CZĘŚCI:

 

I. WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI I TRENING ZMYSŁÓW
Dowiesz się jak działają zmysł, co to w praktyce oznacza ich utrata i kompensowanie czyli zastępowanie jednego zmysłu drugim? Zwiększysz świadomość na temat różnorodnych uszkodzeń wzroku i słuchu, aby lepiej rozumieć potrzeby osób głuchych, niewidomych i głuchoniewidomych.

II. ĆWICZENIE ZASAD KONTAKTU
Zwiększysz swoją  pewność siebie i poczucie komfortu podczas bezpośrednich kontaktów z osobami z uszkodzeniem wzroku i słuchu. Dowiesz się m.in. Dlaczego unikać słów „tu”, „tam” i jak opisywać przedmioty i otoczenie, aby to było zrozumiałe dla kogoś, kto nie widzi? Jak mówić i dbać o odpowiednią pozycję ciała podczas rozmowy, jakie są zasady „savoir vivre” w kontakcie z osobą głuchą, niewidomą i głuchoniewidomą i co zrobić, aby kogoś nie urazić i nie popełnić faux pas?

III. NAUKA METOD KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ
Nauczysz się posługiwać sześcioma metodami komunikacji alternatywnej, poznasz alfabet języka migowego i będziesz potrafił przekazać podstawowe komunikaty dostosowane do potrzeb osób, które nie widzą i nie słyszą. Nauczysz się kreślić litery na dłoni i używać Lorm’a – dotykowego alfabetu do dłoni. Dowiesz się w jaki sposób mówić, aby osoby niesłyszące mogły odczytywać z ruchu twoich warg, jak posługiwać się symbolami, językiem łatwym do czytania i rozumienia.

IV. INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI I DOBRYCH PRAKTYKACH
Dowiesz się jak można rozumieć „dostępność” o której mowa w ustawie i jak zalecenia koncepcji „universal design” można odnieść do wprowadzania zmian w instytucji. Poznasz dobre praktyki i rozwiązania, które sprzyjają dostępowi do informacji.

Dla kogo

  • Pracowników i pracowniczek urzędów i instytucji publicznych, którzy objęci są realizacją wymogów ustawy o języku migowym i innych środkach komunikacji, w tym m.in. policja, straż miejska, straż pożarna, urzędy wojewódzkie, powiatowe, gminne, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej itp.
  •  Studentów i studentek kierunków humanistycznych, którzy planują pracę w instytucjach publicznych lub na innych stanowiskach, gdzie mogą mieć bezpośredni kontakt z osobą z trudnościami widzenia i słyszenia.
  • Tych wszystkich, którzy są ciekawi czym jest komunikacja alternatywna, z uwagi na życie w społeczeństwie mogą w nagłych sytuacjach być pomocni osobie głuchej, głuchoniewidomej, niewidomej.

Dofinansowanie

Szkolenie jest w 90% dofinansowane ze środków PFRON. Otrzymanie dofinansowanie jest proste, należy zrealizować sześć poniższych kroków. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci niezbędnych wskazówek i będziemy ci towarzyszyć podczas każdego z sześciu kroków.

fa-pencil-square-o

1. WYPEŁNIJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Poproś  nas o przesłanie wniosku e-mailem. Część wniosku wypełniona jest przez organizatora (informacja o firmie i terminie szkolenia), dlatego ważne, abyś skorzystał z naszego wzoru.

fa-paperclip

2. ZAŁĄCZ UZASADNIENIE CELU SZKOLENIA

Załącz jedną stronę do wniosku i uzasadnij swoją motywację, opowiedz jak wykorzystasz wiedzę w praktyce.

 

fa-paper-plane-o

3. ZŁÓŻ WNIOSEK

Wypełniony wniosek należy przesłać w formie papierowej pocztą lub złożyć osobiście w lokalnym oddziale PFRON (listę oddziałów znajdziesz tutaj)
Największe szane mają wnioski złożone do
31 listopada 2016.

fa-thumbs-o-up

4. POCZEKAJ NA DECYZJĘ I PODPISZ UMOWĘ

Decyzja PFRON w sprawie przyznania dofinansowania zostanie wysłana listownie na adres podany do korespondencji. Odpowiedzi PFRON można spodziewać się na przełomie stycznia/lutego 2017.

fa-money

5. DOKONAJ WPŁATY 10%

Po otrzymaniu od Ciebie wiadomości o przyznaniu dofinansowania, prześlemy Ci drogą mailową nr konta bankowego na które należy wpłacić 10% wartości kursu tj. 50zł.

fa-users

6. WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU

Dwa tygodnie przed szkoleniem otrzymasz od nas informacje organizacyjne. Całe szkolenie jest podzielone na 2, 3 lub 4 spotkania.

Opinie UCZESTNIKÓW

Z naszych szkoleń skorzystało ponad 300 osób w całej Polsce.

fa-quote-left

Zajęcia pobudzają do myślenia i refleksji. Miałam okazji doświadczyć, jak to jest nie widzieć i nie słyszeć. Niesamowite wrażenie!

fa-quote-left

Czuję się jakbym do tej pory była niepełnosprawna w kontakcie z osobą głuchą i niewidomą, a teraz chcę i potrafią nawiązywać kontakt.

fa-quote-left

Nauka poprzez zabawę, trochę śmiechu, bezstresowo, teoria przeplatana ćwiczeniami, konkretny cel zajęć. Zero monotonii.

Galeria

 

O nas

 
Instytut Aktywizacji i Alternatywnej Komunikacji (IAAK) - Powstaliśmy po to, aby łączyć różne światy i ułatwiać porozumiewania się osób widzących i słyszących z tymi, którzy mają trudności ze wzrokiem i słuchem. IAAK to zbiór wieloletnich doświadczeń współpracy z osobami głuchymi, głuchoniewidomymi, niewidomymi oraz wiedza ekspertów i szkoleniowców, które przełożyła się  na przygotowanie wyjątkowych warsztatów komunikacji alternatywnej.  

Marcin Fiedorowicz

Socjolog, trener komunikacji alternatywnej i trener szkoleń z 9 letnim doświadczeniem. Jeden z pierwszych w Polsce instruktorów szkoleń tłumaczy-przewodników certyfikowanych przez  Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Od 12 lat związany ze środowiskiem osób z różnymi niepełnosprawnościami, swoje doświadczenia zdobywał współpracując z organizacjami pozarządowymi m.in. Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, Polskim Związkiem Głuchych, Polskim Związkiem Niewidomym, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz instytucjami m.in. Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Spędził ponad 1200 godzin szkoląc z komunikacji alternatywnej, dostępności, zarządzania różnorodnością. Współautor ekspertyzy dot. wdrażania ustawy o języku migowym i innych środkach komunikacji, która zawiera kompleksowe rekomendacje dla urzędników i urzędniczek jednostek samorządu terytorialnego.

Joanna Hryniuk

Wykładowca, edukator i tłumacz - biegły języka migowego. Filolog polski i surdopedagog. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w komunikowaniu się z osobami niesłyszącymi i głuchoniewidomymi. Tłumacz i wykładowca języka migowego z sześcioletnim stażem pracy w Polskim Związku Głuchych w Szczecinie i czteroletnim w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym. Autorka pracy pt. „Metody Aktywizujące w Nauczaniu Języka Migowego”.
Z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym współpracuje od grudnia 2004 roku jako wolontariuszka i tłumaczka języka migowego, a potem jako trenerka pracy. Obecnie prowadzi Centrum Aktywizacji i Języka Migowego, gdzie uczy języka migowego i zajmuję się aktywizacją zawodową osób głuchoniewidomych.

Kontakt